Login:

2017/2018: Mixed Autumn Premier A

 University of Bath 1Redland Squash AThornbury AShepton Mallet AWorkout Harbourside ARedland Squash B
University of Bath 1 7-19
18-8
9-15
10-15
19-2
Redland Squash A17-4
 17-9
9-14
14-8
9-17
Thornbury A10-15
10-14
 16-7
6-18
19-3
Shepton Mallet A6-13
12-15
8-11
 16-7
17-0
Workout Harbourside A16-5
14-8
4-19
17-5
 17-7
Redland Squash B-2-18
4-19
2-19
1-19
5-17